אנ"שלרכישת מנוי: 6485*

גם לכם מגיע סוכות עם משפחה

מה המספרים מספרים לנו?

סקר מקיף על החברה החרדית של מכון הסקרים 'שילוב' שהוזמן על ידי 'משפחה', לצד מחקרים מעמיקים של המכון החרדי למחקרי מדיניות, משקפים את המציאות החרדית לפרטיה ולגווניה השונים במגוון כתבות עומק. נתון וודאי אחד שמתברר שוב: הציבור החרדי אינו דומה לשום ציבור בארץ או בעולם. אפילו השינויים שהוא עובר מתחוללים בקצב משלו ובדרך משלו.

במוסף חדשות חגיגי נתונים סטטיסטיים יעידו על דעתו של רוב הציבור על הפוליטיקה החרדית, חלוקת הנטל במשפחה החרדית. תעסוקת גברים ותעסוקת נשים, האם קיימים הבדלים מהותיים בין תתי המגזר (אשכנזים, חסידים וספרדים), האם עדיין מצפים מההורים ל'סידור מלא', ועוד.

אנ"ש במספרים.


מוקאפ חבילת עיתונים - אנש

גליון סוכות החגיגי של 'משפחה'

7 מוספים, 1000 עמודים, משפחה אחת

מה צפוי במוסף האקטואליה של עיתון משפחה?

Jerusalem City Hall, Jerusalem, Israel

60%

רוצים לבחור לבד את ראש העיר שלהם.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש' – מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

35%

רוצים להחליף את החכ"ים החרדים אחרי שתי קדנציות.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש' – מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט


Kindergarten

90%

רוצים לראות שילוב בעלי צרכים מיוחדים במוסדות רגילים.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש' – מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

49%

אחוזים מהגברים החרדים הם אברכי כולל.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש' – מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט


41%

אחוזים מהבתים החרדים מחלקים את עבודות הבית בשווה בין הגבר לאשה.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש' – מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

רוצים לדעת מה עוד כלול בחבילת משפחה לחג הסוכות?
לרכישה בנקודות המכירה. לרכישת מנוי: 6485*

CREATED BY: ROCKET & NEOMI GELBACH


לרכישת מנוי: 6485*

גם לכם מגיע סוכות עם משפחה

מה המספרים מספרים לנו?

סקר מקיף על החברה החרדית של מכון הסקרים 'שילוב' שהוזמן על ידי 'משפחה', לצד מחקרים מעמיקים של המכון החרדי למחקרי מדיניות, משקפים את המציאות החרדית לפרטיה ולגווניה השונים במגוון כתבות עומק. נתון וודאי אחד שמתברר שוב: הציבור החרדי אינו דומה לשום ציבור בארץ או בעולם. אפילו השינויים שהוא עובר מתחוללים בקצב משלו ובדרך משלו.

במוסף חדשות חגיגי נתונים סטטיסטיים יעידו על דעתו של רוב הציבור על הפוליטיקה החרדית, חלוקת הנטל במשפחה החרדית. תעסוקת גברים ותעסוקת נשים, האם קיימים הבדלים מהותיים בין תתי המגזר (אשכנזים, חסידים וספרדים), האם עדיין מצפים מההורים ל'סידור מלא', ועוד.

אנ"ש במספרים.

גליון סוכות חגיגי

7 מוספים, 1000 עמודים, משפחה אחת

מה צפוי במוסף האקטואליה
של עיתון משפחה?​

Jerusalem City Hall, Jerusalem, Israel

60%

רוצים לבחור לבד את ראש העיר שלהם.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש'
מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

JERUSALEM, ISR - MAR 19 2015:knesset, the Israeli parliament building in Jerusalem, Israel.It's the unicameral national legislature of Israel.

35%

רוצים להחליף את החכ"ים החרדים אחרי שתי קדנציות.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש'
מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

Kindergarten

90%

רוצים לראות שילוב בעלי צרכים מיוחדים במוסדות רגילים.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש'
מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

49%

אחוזים מהגברים החרדים הם אברכי כולל.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש'
מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

Close up hands of woman washing dishes in kitchen

41%

אחוזים מהבתים החרדים מחלקים את עבודות הבית בשווה בין הגבר לאשה.

הכתבה המלאה מתפרסמת ב'אנ"ש'
מוסף האקטואליה של עיתון משפחה, גיליון סוכות התשע"ט

רוצים לדעת מה עוד כלול בחבילת משפחה לחג הסוכות?
לרכישה בנקודות המכירה.
לרכישת מנוי: 6485*

CREATED BY: ROCKET & NEOMI GELBACH